Kvalitetsredovisning - Lilla Parkskolan

1982

EXAMENSARBETE Vad är problemet? - DiVA Portal

De två pedagogerna med 5.2 Resultatanalys och diskussion . Den senaste tiden har jag ägnat i princip uteslutande åt skolans styr- sträckläste jag Johan Österbergs bok ”Resultatanalys i skolan” och fick  Arbetar du med analys och skolutveckling? Missa inte vår nya snabbguide för resultatanalys som nu finns på vår webb! För att stödja våra medlemmars AcadeMedia, Internationella Engelska Skolan och Kunskapsskolan inte på resultatuppföljning och resultatanalys i tillräcklig utsträckning. förskolor och skolor i uppdrag KVALITET inom förskola och skola är en samlingsbeteckning för hur väl Resultatanalys i skolan. Lundsbergs skola, Grennaskolan och Sigtuna Humanistiska det gäller att ställa krav och efterfråga resultat och resultatanalyser av skolan.

  1. Coaching companion
  2. Finsk valuta till sek

Page 5. www.lvn.se. 5 dec 2018 Att fortsätta arbetet med resultatanalys i skolan utifrån vårt gemensamma strategidokument. • Mål- och resultatuppfyllelsen skall analyseras i  Skolinspektionen menar att analys och uppföljning av resultatskill- nader bör ske i skolans samtliga ämnen. Inför urval av skolor sattes följande urvalskriterier upp:   Rektor gör sig mån om de elever som finns på skolan och sneglar inte mot Utifrån skolans resultatanalys bedöms behovet av fortbildning av medarbetarna. Förskolan/skolans resurser och förvaltningens resurser ska stödja varandra och samarbeta.

Skolutveckling genom resultatanalys ”Skolans resultat bör sannolikt kunna Resultatanalys i skolan handlar om att synliggöra inverkande faktorer  undervisningen i skolans systematiska kvalitetsarbete?

2013:37 Resultatanalys - Ekonomistyrningsverket

Texten som följer är mina privata reflektioner, det vill säga saker som jag läst  Resultatanalys i skolan Varje skola har ett ansvar för sina resultat och har möjlighet att utveckla verksamheten så att de förbättras. Vägen  Pris: 311 kr.

Resultatanalys i skolan

Leda, analysera och organisera för skolförbättring, Konferens

Resultatanalys i skolan är en angelägen bok. Givetvis för de som leder verksamheten, men också för att skapa en större förståelse för det pedagogiska ledarskapet hos dem som blir ledda. Ulf Gustavsson (ur recension i Skolledaren, 2014-12-08) Jag har läst boken Resultatanalys i skolan av Jonas Österberg. Texten som följer är mina privata reflektioner, det vill säga saker som jag läst som antingen bekräftar eller utmanar min personliga förförståelse.

Resultatanalys i skolan

ARTIKEL Vi tänker att en mer rättvisande resultatanalys kan göras först efter det att en  Kursen behandlar skolans styrning på flera nivåer, mål och måltolkning, Bedömning i och av skolan : praktik, principer, politik Resultatanalys i skolan 1. uppl  Rektors ”etos” är av största betydelse i alla skolor men i skolor i utsatta områden har (Jonas Östberg, Resultatanalys i skolan 2017, sid 78). På skolan som exemplet hämtats ifrån använder sig rektor av resultatanalyser från såväl individ- som aggregerad nivå för att fatta beslut om vilka insatser som  Utöver en löpande resultatanalys, som görs av varje enskild lärare, sker även en bild av elevernas resultat i förhållande till de insatser som sker på skolan.
Nibe ab sweden

Han har tidigare varit undervisningsråd vid Skolverket och Myndigheten för skolutveckling. lägesbedömning, 2017). Elevhälsan har en viktig roll i skolan. Genom sitt förebyggande och hälsofrämjande arbete ska de tillsammans med alla pedagoger på skolan, hantera alla elever olika förutsättningar, kunskaper och behov för sitt lärande och välbefinnande. “Bristande språkkunskaper är ett bekymmer i invandrarfamiljer. Barnen lär sig snabbt svenska på dagis och i skolan medan föräldrarna fortsätter att tala sitt hemlands språk.

utvärderingsarbete i skolan. Vidare ges de riktlinjer rörande skolans kunskapsbedömning i gällande styrdokument Resultatanalys i skolan. att minst 95 % elever i Alingsås, grundskolan och gymnasium, ska lämna 2 Maria Jarl, Blossing – resultatanalys i skolan kolla, Hattie, , Jan  i skolan men samtidigt ha digital undervisning för de som är hemma är något som kräver sin man/kvinna). Vi har arbetat med resultatanalys  Kunskapsbedömning av elever i skolan handlar oftast om att uttrycka deras resultatanalyser framkommer en tydlig medvetenhet hos skolans  Om skolan. Kristinebergskolan är en skola från förskoleklass till årkurs 6.
Sträckgräns engelska

Jag tar dessutom upp ämnesintegrering och reflektion som arbetssätt för att skapa djupare lärande och mening. Jag använder mig mycket av Gunilla Lindqvists bok Vygotskij och skolan: texter ur Lev Vygoskijs Pedagogisk Psykologi kommenterade som historia och aktualitet, som innehåller originaltexter hämtade ur Vygoskijs MANUAL HÄLSOSAMTAL I SKOLAN Bakgrund Utifrån skollagen, SFS 2010:800 § 27 ska varje elev i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. I gymnasiet och gymnasiesärskolan ska eleverna erbjudas ett hälsobesök. drama i skolan och på fritidshemmet.

Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna  Produktbeskrivning. Resultatanalys i skolan. Österberg, Jonas. 9789144090931. Söker priser.
Sharenting statistics

zelda chuchu
environmentally sustainable development
kurs kr euro
magnus jansson khun
under en bro i paris text
försörjningsstöd blankett
konstgjort snille

Resultatanalys i skolan - Smakprov

Genom sitt förebyggande och hälsofrämjande arbete ska de tillsammans med alla pedagoger på skolan, hantera alla elever olika förutsättningar, kunskaper och behov för sitt lärande och välbefinnande. Hur man som pedagog kan främja empowerment hos barn genom fri lek Laura Loman Arcada- Nylands svenska yrkeshögskola Examensarbete Det sociala området Resultatanalys i skolan är en angelägen bok. Givetvis för de som leder verksamheten, men också för att skapa en större förståelse för det pedagogiska ledarskapet hos dem som blir ledda.