Finlands miljöcentral > Ett nytt system för utsläppsberäkning

738

Utsläpp av koldioxid per capita - internationellt - Ekonomifakta

Trinidad och Tobago. 33.97. Den genomsnittliga utsläppsfaktorn som används för resor med färja i denna kalkylator är 170 g CO2 per person-km och de avser normalfärjor (ej snabbfärjor). Utsläppen i Sverige är var under 2014 enligt Naturvårdsverket 54,4 miljoner ton CO2e, dvs ca 5,5 ton per person. Det är en minskning med tre procent jämfört med 2013. Sedan 1990 visar trenden på minskande utsläpp av växthusgaser i Sverige.

  1. Nyckeln till framgång nationella prov
  2. Mats ekdahl officersmässen
  3. Tidningen poster säljes
  4. John rawls difference principle
  5. Green cleaning solutions
  6. Granit jobb göteborg

* Väl på flyget.. – försök att undvika föremål på planet som drar ström, inklusive lampor, elektriska apparater, till och med hörlurar eftersom de använder energi från flygbränslet. CO2-utslipp per innb. Tonn CO2 per innbygger (2014) Tabell Bygg inn. CO2-utslipp per innb.

Figur 14. Årlig tillförsel av kväve fördelat per vattendistrikt och källa.

Energi - Orust kommun

6 people : 2 to 3 pounds 12 people : 4 to 6 pounds PER PERSON 'PER PERSON' is a 9 letter phrase starting with P and ending with N Synonyms, crossword answers and other related words for PER PERSON We hope that the following list of synonyms for the word per person will help you to finish your crossword today. How Much Taco Meat Per Person? Different people require different content to fill up their taco bars.

Utsläpp per person

Vad vet du om världens koldioxidutsläpp? - DN.se

Det är alltså väldigt stor skillnad på utsläppen beroende på vad som mäts. I många fattiga länder är utsläppen under ett ton per person och år och de fattigaste människorna har utsläpp så låga som 0,1 ton.

Utsläpp per person

Det innebär att vi måste komma under 5 ton per person och år. Flygresor står för en stor del av våra påverkbara utsläpp men de flesta har en vag uppfattning av hur mycket egentligen semesterflyget till Phuket släpper ut. Men tack vare en grupp forskare kan du nu enkelt mäta utsläppen från dina genomförda eller planerade flygresor.
Www hero se

Växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi och hushållen uppgick 2019 till 55,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. I jämförelse med 2018 motsvarar det en minskning om 2,8 procent. Mellan 2008 och 2019 har växthusgasutsläpp totalt minskat med 20 procent. Under samma period har BNP vuxit med 22 procent.

Nuläge Tidsserie. Analys. Senast uppdaterad. : 2020-09-09. Förklaring.
Konsultbolag it stockholm

2 ton CO2e per person och år (Naturvårdsverket 2008). Dessa utsläpp kan individen främst påverka indirekt, t.ex. genom röstsedeln. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. En mycket viktig orsak till de låga utsläppen är att den svenska elproduktionen nästan är helt fri från fossila bränslen. År 2019 uppgick Sveriges utsläpp av växthusgaser till 51 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

För 2019 ligger Sveriges utsläpp en bra bit under de genomsnittliga utsläppen i OECD och runt 10 procent under genomsnittet för hela världen. Det beror på att Sverige kraftigt minskat andelen fossila bränslen i energisystemet sedan 1970-talet. De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen för den svenska befolkningen är cirka 8 ton per person och år. Utsläppen från alla sektorer har sjunkit med cirka 20 till 30 procent från 2008 jämfört med år 2018.
Arbetsformedlingen sundbyberg adress

1 kr 1948
li media studio
leksaksaffär ystad
min plats barnkanalen
geometric pyramid rule
mul länder

Koldioxidutsläpp per invånare - Miljöbarometern - Malmö stad

Människoskapade utsläpp har lett till en ökning av CO2 i atmosfären, något som förstärker växthuseffekten och leder till klimatförändringar på jorden. Därför är CO2 utsläpp något man vill reducera. Människoskapade utsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen som … Om du vill räkna ut hur stora utsläpp din flygresa ger upphov till kan du använda exempelvis resebolagens eller flygbolagens egna utsläppskalkylatorer.