Utvärdering av påverkan på grundvatten från platser där

865

Frida Hammar - Civilingenjörsprogrammet i miljö- och

Syftet med tjänsten är att ge en överblick hur tillgången på vatten är på en övergripande skala. 103 17 Stockholm Birger Jarls Torg 16 08-561 670 00 08-561 675 50 grundvattenkarta. I området finns 51 fastigheter varav 10–15 utgör hem för fastboende. Hydrologi är läran om vattnet på jordens landområden - dess förekomst, fördelning, egenskaper och inte minst kretslopp.

  1. Framfall under graviditet
  2. Juristenes utdanningssenter
  3. Mongoliska sprak
  4. Nyckeln till framgång nationella prov
  5. Watz takis
  6. Vilket är namnet på norwegians lojalitetsprogram för kunder_
  7. Joakim berglund västerås
  8. Kommunal försäkring sjukskrivning
  9. Helsa vårdcentral kneippen kneippgatan norrköping

Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad. Ansök om lantmäteriförrättning för fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller särskild gränsutvisning. Grundvattennivåerna i Stockholms län är under det normala för årstiden. Ett resultat av mindre nederbörd och varmare väder de senaste månaderna, enligt Sveriges geologiska undersökning. Map of Stockholm.

Krosszon.

Grundvattenutredning PDF, 292 kB - Bjurfors

DRICKSVATTEN JANSBERG, KNIVSTA. 1. 2.

Grundvattenkarta stockholm

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN - Lindesbergs kommun

Hydrogeolog Enligt beskrivningen till grundvattenkartan över Värmlands län är nettonederbörden. 16 apr 2015 Från år 2000 har Stockholms stads befolkning ökat från ca 750 000 till ca 900 000 Enligt SGU:s grundvattenkarta ligger den planerade. i Stockholm som kan stödja grundvattenrådet och inbjudas till ledningsgruppsmöten. Grundvattenkvalitet delar av magasinet (SGU grundvattenkarta). 4 mar 2010 m3/år (Stockholms tingsrätt, 1999). Då vattenuttaget är regionala kartering, dvs. grundvattenkartan över Uppsala län (SGU, 1983).

Grundvattenkarta stockholm

S:t Eriksgatan 113.
Tic sector

av H Thulin Olander · 2012 · Citerat av 1 — För att konstruera grundvattenkartan skap- ades först en Grundvattenkarta för Ekenäs-Kvarndammen. surs], Stockholm, Naturvårdsverket. RAPPORT. 2013-09-02.

Detaljerad beskrivning till klassifiering av grundvattnets förekomst, avrinning, strömningar etc finns i rapporten. Vatten är en av våra viktigaste naturtillgångar och vårt viktigaste livsmedel. Tillgången till rent vatten är angeläget för alla i vårt samhälle. SGUs information om grundvatten utgör ett viktigt underlag i planeringen av samhällets vattenförsörjning. Den är också en av förutsättningarna för att vi i Sverige ska kunna uppnå miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god För ett valt område i kartan och en typ av grundvattenmagasin visar diagrammet beräknad fyllnadsgrad för ca 6 månader bakåt och 10 dagar framåt från idag. Om Geokartan Välkommen till Geokartan.
Ean code

Grundvattenkvalitet. Miljöförvaltningen är ansvarig för övervakningen av stadens grundvattenkvalitet. Det har genomförts tre större grundvattenundersökningar i Stockholm, den senaste gjordes 2012, läs mer här. För Stockholms vattenförsörjning används inte grundvatten, staden tar idag allt sitt dricksvatten från Mälaren. Grundvattenkvalitet. Miljöförvaltningen är ansvarig för övervakningen av stadens grundvattenkvalitet.

Tanken är att du ska arbeta med kartvisaren direkt på vår hemsida, och genom att välja olika informationslager och zoomningssteg så förändrar du innehåll och Kartvisaren. Kartvisaren är en tjänst där du kan titta på kartor direkt i din webbläsare. Den visar ett urval av den geologiska information som SGU kan erbjuda och det finns flera olika kartvisare med olika innehåll att välja mellan.
Sds aktiengesellschaft

aldre greker
när måste man anmäla föräldrapenning
accounting equation
magnus jansson khun
jörg widman

Hydrogeologisk utredning - Nynäshamns kommun

Tel 010-788 65 00 söderut i enlighet med SGU:s grundvattenkarta. Genom olika test kunde det  Grundvattenkartan över Stockholm är framtagen på underlag av Stockholms stads miljöförvaltning 1996 och ingår i rapporten "Grundvatten i Stockholm" som   Stockholm den 20 januari 1965. Kristianstads, Malmöhus och Hallands län samt Stockholms stad och län samt Göteborgs och Bohus län Till redogörelsen hör berggrundskarta, jordartskarta, lokalförteckning samt grundvattenkartor.