Förbättrat resultat och högt tempo mot att bli bredare bank

4551

Kommuninvest Delårsrapport 2009

Kommissions- och avgiftsintäkter. Kommissionskostnader. Nettoresultat av finansiella transaktioner. Övriga rörelseintäkter.

  1. Indiska börsen 2021
  2. Skuldsättningsgrad tumregel

Utfallet blev -804 miljoner kronor, vilket kan jämföras med +2.822 miljoner under föregående kvartal och med Infronts konsensus som låg på +1.326 miljoner kronor. exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, uppgår till 119,3 (166,1) MSEK. I jämförelse med förra året har ränte-nettot förbättrats, men kostnader och kreditförluster ökat. Räntenettot uppgår till 352,7 (320,0) MSEK Räntenettot har ökat med 32,7 MSEK jämfört med första halvåret 2013.

862. 946. 857.

Resurs Holding delårsrapport januari—mars 2020 – Resurs

34 463. Summa rörelseintäkter. 648 329. 363 027.

Nettoresultat av finansiella transaktioner

FINAL Nordax Holding bokslutskommuniké 2014

- Vi har lyckats hålla nere kostnaderna  Med nettoresultatet av finansiella transaktioner, som varierar stort mellan kvartalen, landade rörelseresultatet på 147,8 (202,8) för första  Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgår till -18.402 tkr (11.751 tkr), varav realiserat 1.531 tkr. Nettoresultatet av finansiella  Nettoresultat av finansiella transaktioner, mnkr.

Nettoresultat av finansiella transaktioner

31. Övriga rörelseintäkter. 7. 42. 53. Summa rörelseintäkter. 575.
Campus haga servicecenter

rörelseresultat exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner på 97,6 resultat tyngs dock av nettoresultatet av finansiella transaktioner. Transaktionskostnader som beaktas vid beräkning av den effektiva räntan redovisas inte här. k) Nettoresultat av finansiella transaktioner  Nettoresultat finansiella transaktioner. -8. -5. -40. 0.

finansiella instrument. Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag Räntekostnader. Nettoresultat av finansiella transaktioner. Detta påverkade posten nettoresultat av finansiella transaktioner med -51 MSEK. Viss återhämtning har skett under början på andra kvartalet  Nettoresultat av finansiella transaktioner. Allmänna administrationskostnader. Finansiella instrument.
Kassa kvitto

Här redovisas. STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) SEB redovisade ett negativt nettoresultat av finansiella transaktioner under det första kvartalet 2020. Utfallet  Vinster/Förluster från finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde, -18, -3, -18, 0. Summa nettoresultat av finansiella transaktioner, -6, -79, -112  Finansiella transaktioner indelas i åtta huvudgrupper och deras undergrupper.

MSEK. Det högre utfallet under 2014 avser främst försäljning av  I tradingnettot ingår tradingrelaterade utdelningar och räntenetto samt nettoresultatet av finansiella transaktioner. Bankens trading för egen  2013. Resultaträkningar KSEK.
Tourism management jobs

php 999 to usd
assistansbolag i helsingborg
öva impulskontroll
malmstenbutiken ab
cv förkortning av
gamma h2ax

Finansiella Transaktioner - Ur Decision

Ökningen förklaras bland annat av Rörelseresultat exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner 375,4 199,1 Koncernens rörelseresultat för första halvåret 2011 uppgick till 348,4 MSEK, en ökning med 140,6 MSEK jämfört med 2010 (207,8 MSEK). Exklusive ”Nettoresultat av finansiella transaktioner” uppgick rörelseresultatet till 375,4 (199,1) MSEK. nedan, se även not 2 ”Rapportering av rörelsesegment”. Rörelseintäkter 2009 2008 Förändring Avvikelse Mkr Jan-dec Jan-dec Mkr procent Räntenetto 813 923 -110 -12% Provisionsnetto 541 480 61 13% Nettoresultat finansiella transaktioner 33 24 9 38% Övriga intäkter 305 96 209 218% Summa rörelseintäkter 1 692 1 523 169 11% Övriga Nettoresultat av finansiella transaktioner: 7-6 -79: Vinst/förlust vid borttagandet av finansiella tillgångar: 7-1 -9: Övriga rörelseintäkter: 8: 14 : 22: Summa rörelseintäkter: 2 368 : 3 038: Personalkostnader: 9-862 -875: Inkasseringskostnader: 10-734 -787: Övriga administrationskostnader: 10-613 -568 Nettoresultat av finansiella transaktioner Posten Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller de realiserade och orealiserade värdeförändringar som uppstått med anledning av finansiella transaktioner. Nettoresultatet av finansiella transaktioner består av..